Rekrutacja

Drodzy Rodzice !!!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA nr 1 w Wyszkowie

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 3 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 trwać będzie do 15 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00.

W tym czasie można rejestrować dzieci na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl

Witryna kandydata (vulcan.net.pl)

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma znaczenia, dokumenty należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do danego przedszkola. Rodzice będą musieli wówczas potwierdzić wolę zapisania dziecka do placówki.

 !!!!!!!!!Dokumenty potrzebne do rekrutacji!!!!!!!!!!

 (dokumenty dostępne na stronie Vulcan w zakładce: pliki do pobrania

  • formularz zgłoszenia (wydrukowany po wypełnieniu na w/w stronie),
  • oświadczenie o zamieszkaniu (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny/jeżeli występuje (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa kandydata w danej placówce/jeżeli występuje (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • – jeżeli występuje oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania)
  • zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców (wystawione przez pracodawcę, nie starsze niż 1 miesiąc), nie ma konkretnego druku, informacja niezbędna to trwanie stosunku pracy.

– Jeżeli rodzic prowadzi gospodarstwo rolne- zaświadczenie z KRUS,

– jeżeli działalność gospodarczą- wydruk z CEIDG,

– jeżeli pobiera naukę- zaświadczenie ze szkoły wyższej o studiowaniu w trybie dziennym

  • 1 (pierwsza) strona PIT-u (z prezentatą Urzędu Skarbowego lub wydruk z elektronicznym potwierdzeniem złożenia)

 Prosimy o przynoszenie pełnej dokumentacji (podpisy OBOJGA rodziców).

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Rodzicu pamiętaj – nie wystarczy zgłosić kandydatury dziecka na stronie. Należy przynieść wszystkie dokumenty, aby można było zaakceptować wniosek.

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]