Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY 2024

 1. Przedszkolem dyżurującym w lipcu jest Przedszkole nr  7, ul. 11 listopada 50,  
  w sierpniu Przedszkole nr  9 – ul. Pułtuska 143
 2. Dyżur odbywa się zgodnie z wytycznymi GIS i procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówkach.
 3. Przedszkola w okresie wakacyjnym czynne są w godzinach 6.30-16.30
 4. Do macierzystego przedszkola w terminie od 10.06.2024 do 14.06.2024
  (ostateczny termin zgłoszenia), do godz. 15:00, należy dostarczyć następujące dokumenty:
 5. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur do pobrania na stronie internetowej swojego przedszkola
 6. Potwierdzenie przelewu opłaty za zadeklarowany okres pobytu dziecka
  w okresie wakacyjnym w przedszkolu
 7. Upoważnienie do odbioru dziecka do pobrania na stronie internetowej swojego przedszkola

10 zł.- stawka żywieniowa

1 zł.- za każdą rozpoczęta godzinę ponad podstawę programową

(podstawa programowa 8.00-13.00)

wszystko należy pomnożyć przez ilość dni zadeklarowanych w miesiącu

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za dyżur wakacyjny – podać miesiąc, imię
i nazwisko dziecka oraz okres zadeklarowanego pobytu w placówce
.

 • Opłaty dokonywane są z góry:
 • Przedszkole nr 7:

Opłata za pobyt dziecka – BS Wyszków

59 8931 0003 0002 1728 2000 0101

Opłata za żywienie – BS Wyszków

32 8931 0003 0002 1728 2000 0102

 • Przedszkole nr  9:

Opłata za pobyt dziecka – BS Wyszków

97 8931 0003 0002 1698 2000 0101

Opłata za żywienie – BS Wyszków

70 8931 0003 0002 1698 2000 0102

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że zostało kilka miejsc dla dzieci w grupie porannej (3 latki ) i popołudniowej (3-4 latki) – oddział 5 godzinny przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie.

KRUS zaprasza dzieci do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2024 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.


Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą
i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.


Uczestnik Konkursu wykonuje pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice obrazującej upowszechnianie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy
i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.


Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność
z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość
w zobrazowaniu tematu konkursu oraz walory estetyczne pracy. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS w Wyszkowie, za pośrednictwem szkół, upływa z dniem 5 kwietnia 2024 r.

Na stronie internetowej www.gov.pl/krus w zakładce Prewencja → Informacje ogólne → Materiały popularyzatorskie znaleźć można źródło wiedzy, z którego dzieci dowiedzą się co można zrobić, żeby wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Tu znajduje się m.in. film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze dzieci na wirtualny spacer po gospodarstwie oraz szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”,
w którym wraz z dwojgiem sympatycznych dzieci poznać można sytuacje niebezpieczne najczęściej występujące w gospodarstwach.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat konkursu udzieli Placówka Terenowa KRUS w Wyszkowie
ul. 11 Listopada 53 (tel. 29 74 316-12, e-mail: wyszkow@krus.gov.pl).

REGULAMIN

REKRUTACJA 2024/2025

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 3 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00, trwać będzie do 15 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00.

Dyżur wakacyjny

W roku szkolnym 2023/2024 dyżur wakacyjny pełnią następujące

przedszkola:

LIPIEC- Przedszkole nr 7 w Wyszkowie

SIERPIEŃ- Przedszkole nr 9 w Wyszkowie

Zapisy na dyżur odbędą się 10.06-14.06.2024 w macierzystym przedszkolu.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje dotyczące zapisu będą dostępne na

początku czerwca.

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]