KRUS zaprasza dzieci do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2024 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.


Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą
i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.


Uczestnik Konkursu wykonuje pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice obrazującej upowszechnianie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy
i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.


Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność
z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość
w zobrazowaniu tematu konkursu oraz walory estetyczne pracy. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS w Wyszkowie, za pośrednictwem szkół, upływa z dniem 5 kwietnia 2024 r.

Na stronie internetowej www.gov.pl/krus w zakładce Prewencja → Informacje ogólne → Materiały popularyzatorskie znaleźć można źródło wiedzy, z którego dzieci dowiedzą się co można zrobić, żeby wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Tu znajduje się m.in. film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze dzieci na wirtualny spacer po gospodarstwie oraz szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”,
w którym wraz z dwojgiem sympatycznych dzieci poznać można sytuacje niebezpieczne najczęściej występujące w gospodarstwach.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat konkursu udzieli Placówka Terenowa KRUS w Wyszkowie
ul. 11 Listopada 53 (tel. 29 74 316-12, e-mail: wyszkow@krus.gov.pl).

REGULAMIN

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]