Oferta

Zajęcia dodatkowe:

Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.

W roku szkolnym 2023/2024 zorganizowano następujące zajęcia dodatkowe:

 1. Język angielski
 2. Rytmika
 3. Religia
 4. Zajęcia logopedyczne
 5. Zajęcia plastyczne

Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1. Dzieci 3-4 letnie: 15-20 minut zajęć.
2. Dzieci 5-6 letnie: 25-30 minut zajęć.

Opłaty:

Uwaga! Zmiana kwoty opłaty za żywienie od dnia 1.09.2023

Stawka za jedną godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego została ustalona na poziomie 1 zł.
Opłata za wyżywienie wynosi 10 zł za każdy dzień.

 • śniadanie – 3,00 zł
 • obiad – 4,50 zł
 • podwieczorek – 2,50 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega:

 •  dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce,
 •  opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj liczba godz x 1 zł x ilość dni nieobecnych

Opłaty za pobyt i wyżywienie należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca (przestrzegając terminu płatności) przelewem lub u intendenta w dniach:

 • Druga i trzecia środa miesiąca w godzinach 7:30 – 9:00 i 13:00 – 15:20 
 • Drugi i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 7:30 – 9:00 i 13:00 – 16:30

Prosimy o nie dokonywanie opłat za Przedszkole ostatniego dnia miesiąca.

Zobowiązania wobec placówki można regulować bezpośrednio na konto bankowe:
Przedszkole nr 1 w Wyszkowie
07-202 Wyszków
ul. Prosta 7a

Opłata za pobyt dziecka:
BS Wyszków
82 8931 0003 0002 1715 2039 0001

Opłata za żywienie dziecka:
BS Wyszków
06 8931 0003 0002 1715 2029 0004

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]