Rekrutacja

Drodzy Rodzice !!!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA nr 1 w Wyszkowie

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 1 marca 2023 r. o godz. 9.00 trwać będzie do 13 marca 2023 r. do godz. 15.00.

W tym czasie można rejestrować dzieci na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl

Witryna kandydata (vulcan.net.pl)

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma znaczenia, dokumenty należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 14.03.2023 do godziny 15.00.

21 marca 2023 r. o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do danego przedszkola. Rodzice będą musieli wówczas potwierdzić wolę zapisania dziecka do placówki i będą mieli na to czas do 27 marca 2023 r. do godz. 15.00.

 !!!!!!!!!Dokumenty potrzebne do rekrutacji!!!!!!!!!!

 (dokumenty dostępne na stronie Vulcan w zakładce: pliki do pobrania od 1 marca)

  • formularz zgłoszenia (wydrukowany po wypełnieniu na w/w stronie),
  • oświadczenie o zamieszkaniu (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny/jeżeli występuje (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa kandydata w danej placówce/jeżeli występuje (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • – jeżeli występuje oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania)
  • zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców (wystawione przez pracodawcę, nie starsze niż 1 miesiąc), nie ma konkretnego druku, informacja niezbędna to trwanie stosunku pracy.

– Jeżeli rodzic prowadzi gospodarstwo rolne- zaświadczenie z KRUS,

– jeżeli działalność gospodarczą- wydruk z CEIDG,

– jeżeli pobiera naukę- zaświadczenie ze szkoły wyższej o studiowaniu w trybie dziennym

  • 1 (pierwsza) strona PIT-u (z prezentatą Urzędu Skarbowego lub wydruk z elektronicznym potwierdzeniem złożenia)

 Prosimy o przynoszenie pełnej dokumentacji (podpisy OBOJGA rodziców).

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Rodzicu pamiętaj – nie wystarczy zgłosić kandydatury dziecka na stronie. Należy przynieść wszystkie dokumenty, aby można było zaakceptować wniosek.

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]