Prezentacja

Przedszkole nr 1 w Wyszkowie powstało w 1988r jako Żłobek.
W roku 1991 zostało przekształcone w Żłobko-Przedszkole.
W roku 2002 nastąpiła ponowna zmiana i Żłobko-Przedszkole przekształcono w Przedszkole, pozostawiając nazwę Żłobko-Przedszkole nr 1 w Wyszkowie.
Żłobko-Przedszkole jest placówką publiczną, działającą jako jednostka budżetowa Gminy Wyszków. Od 1 września  2013 roku placówka funkcjonuje pod  nazwą Przedszkole nr 1 w Wyszkowie.

Siedziba Przedszkola nr 1 znajduje się w Wyszkowie przy ulicy Prostej 7a.
Organem prowadzącym jest Rada Miejska w Wyszkowie.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole nr 1 działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r poz. 1457) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Aktu założycielskiego.
3. Statutu Przedszkola nr 1 W Wyszkowie.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 18.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin i 30 minut dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizację Podstawy Programowej.

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]