Wizja i Misja Przedszkola

WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA NR 1 W WYSZKOWIE

Wizja Przedszkola

        Wiemy, że najważniejszym dobrem jest dobro dziecka. Pragniemy przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stworzymy każdemu dziecku szansę rozwoju w miarę jego możliwości. Zrobimy wszystko aby w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych lepszych i orginalnych rozwiązań.

Misja Przedszkola

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane. Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.
 • Każdemu dziecku zapawniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym.
 • Wykorzystujemy naturalna potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziceko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażakmi
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych zajęciach.
 • Kadra pedagogiczna permanentnie doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

 

Atuty Naszego Przedszkola

 • zajęcia rytmiczne
 • zajęcia plastyczne
 • język angielski
 • logopedia
 • basen
 • wycieczki autokarowe
 • wyjścia do kina
 • teatrzyki kukiełkowe, przedstawienia z udziałem aktorów z całego kraju
 • uczestnictwo w konkursach plastycznych i plastyczno-technicznych i  festiwalach muzycznych
 • kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych
 • olimpiady sportowe
 • Dni Otwarte i adaptacyjne
 • strona internetowa „Jedyneczka.info”
 • festyn rodzinny
 • aktywna współpraca z Rodzicami

Sposoby motywacji dzieci:

 1. Stosowane nagrody
 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • oklaski
 • emblematy

2. Stosowane kary

 • brak nagrody
 • upomnienie ustne
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, monitorowanie, wspomaganie rozwoju
 • informacja rodziców o stanie rozwoju dziecka
 • półroczna realizacja założonych celów i zadań, analiza i wnioski do dalszej pracy
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej
 • przygotowanie dla rodziców pisemnej informacji o gotowości szkolnej dziecka (grupy starsze)

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacja dokonań dzieci – wystawy, występy
 • teczek prac i zebranych dokumentów
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • kroniki przedszkolnej
 • materiały reportażowe – zdjęcia
 • rozmów

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • hospitacji
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • arkuszy ocen pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela

Prawa dziecka

 • Mam prawo do bycia, do chcenia
 • Mam prawo do miłości, radości, tworzenia
 • Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary
 • Mam prawo do marzeń, snu  i zabawy
 • Mam prawo do chleba,ubrania i pokoju
 • Mam prawo do gniewu i złego nastoju…

Uwagi:

 • Koncepcja pracy Przedszkola nr 1, jest otwarta, analizowana, modyfikowana w razie potrzeb.
 • Koncepcja pracy jest znana Rodzicom i przez nich akceptowana
 • Koncepcja obowiązuje w roku szkolnym 2016-2017

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]