Artykuły i pliki dla rodziców

 

Dyrektor Przedszkola nr 1 przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 13:00 – 16:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Dokumenty do pobrania:

Statut Przedszkola nr 1

Wizja i misja Przedszkola nr 1

Karta kontynuacji uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2021/2022 

Deklaracja

Potwierdzenie woli

Adres strony internetowej, gdzie od dnia 7 marca 2022 roku, od godziny 9 00, będzie można dokonywać elektronicznie rekrutacji na nowy rok szkolny 2022/2023

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wyszkow/News

 

WYPRAWKI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Grupa-6-latki-STOKROTKI

Grupa-6-latki-SMERFY

Grupa-6-latki-MISIE

Grupa-5-latki-RYBKI

Grupa-5-latki-KRASNALE

Grupa-5-latki-BIEDRONKI

Grupa-3-latki-PSZCZOLKI

Grupa-3-latki-ZABKI

Grupa-4-latki-JAGODKI

Grupa-4-latki-KOTKI

 

 

 

Ramowy plan dnia w Przedszkolu nr 1

Grupy młodsze

Część I poranna

6.30 – 8.15  Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym.  Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne.

8.15 – 8.30  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne                        i samoobsługowe w łazience. Realizacja założeń programowych  z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8.30 – 9.00  Śniadanie.

Część II – główna

9.00 – 9.20  Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

9.20- 10.00   Zajęcia ruchowe, zabawa swobodna.

10.00 – 10.30  Swobodna działalność dziecka

10.30 – 11.30 Czynności samoobsługowe związane z wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego. Wdrażanie do samodzielnego ubierania się. Zabawy samodzielne  w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11.30 – 12.15 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

Część III – poobiednia

12.15 – 12.45  Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

12. 45 – 14.15  Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania  przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo – stymulującym  oraz praca z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie zadań do możliwości dzieci.  Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

14.15 – 14.30  Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

14.30 – 15.00  Podwieczorek.

15.00 – 18.00  Zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb  i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

Grupy starsze

Część I poranna

6.30 – 8.15  Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym.  Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne.

8.15 – 8.30  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne                        i samoobsługowe w łazience. Realizacja założeń programowych  z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8.30 – 9.00  Śniadanie.

Część II – główna

9.00 – 9.30  Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

9.30 – 10.00   Zajęcia ruchowe, zabawa swobodna.

10.00 – 10.30  Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.30 – 11.30 Czynności samoobsługowe związane z wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego. Wdrażanie do samodzielnego ubierania się. Zabawy samodzielne  w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11.30 – 12.15 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

Część III – poobiednia

12.15 – 12.45  Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

12. 45 – 14.15  Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania  przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo – stymulującym  oraz praca z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie zadań do możliwości dzieci.  Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

14.15 – 14.30  Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

14.30 – 15.00  Podwieczorek.

15.00 – 18.00  Zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb  i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]