Artykuły i pliki dla rodziców

 

Dyrektor Przedszkola nr 1 przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 13 00 – 16 00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Dokumenty do pobrania:

Statut Przedszkola nr 1

Wizja i misja Przedszkola nr 1

Karta kontynuacji uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2021/2022 

Deklaracja

Adres strony internetowej, gdzie od dnia 8 marca 2021 roku będzie można dokonywać elektronicznie rekrutacji na nowy rok szkolny 2021/2022

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wyszkow/News

 Druk potwierdzenia woli Potwierdzenie_woli_Przedszkole_nr_1

Dokumenty do rekrutacji :

KANDYDAT – 2021.pdf

OŚWIADCZENIE_-_SAMOTNE_WYCHOWYWANIE_DZIECKA .pdf

OŚWIADCZENIE_-_ZATRUDNIENIE_OBOJGA_RODZICOW.pdf

OŚWIADCZENIE_-_RODZENSTWO_KANDYDATA.pdf

OŚWIADCZENIE_-_RODZINA_WIELODZIETNA.pdf

OŚWIADCZENIE_-_MIEJSCE_ZAMIESZKANIA. pdf

 
   

 

 

 

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]