Oferta

Zajęcia dodatkowe:

Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.

W roku szkolnym 2020/2021 zorganizowano następujące zajęcia dodatkowe:

  1. Język angielski
  2.  Rytmika
  3. Religia
  4. Zajęcia logopedyczne
  5. Zajęcia plastyczne

Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1. Dzieci 3-4 letnie: 15-20 minut zajęć.
2. Dzieci 5-6 letnie: 25-30 minut zajęć.

Opłaty:

Stawka za jedną godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego została ustalona na poziomie 1 zł.
Opłata za wyżywienie wynosi 7 zł za każdy dzień.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega:

  •  dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce,
  •  opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj liczba godz x 1 zł x ilość dni nieobecnych

Opłaty za pobyt i wyżywienie należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca (przestrzegając terminu płatności) przelewem lub u intendenta w dniach:

  • Druga i trzecia środa miesiąca w godzinach 7 30 – 9 00 i 13 00 – 15 20 
  • Drugi i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 7 30 – 9 00 i 13 00 – 16 30

Bardzo proszę Państwa o nie dokonywanie opłat za Przedszkole ostatniego dnia miesiąca

Zobowiązania wobec placówki można regulować bezpośrednio na konto bankowe:
Przedszkole nr 1 w Wyszkowie
07-202 Wyszków
ul. Prosta 7a

Opłata za pobyt dziecka:
BS Wyszków
82 8931 0003 0002 1715 2039 0001

Opłata za żywienie dziecka:
BS Wyszków
06 8931 0003 0002 1715 2029 0004

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]