Rekrutacja uzupełniająca 24.05.21-1.06.21

Szanowni Państwo!

W dniach 24.05.2021-01.06.2021 (do godziny 15.00) odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci 3-4 letnich do grup 5 godzinnych w Przedszkolu nr 1 w Wyszkowie.

Liczba wolnych miejsc w danych grupach:

  • Grupa poranna: 6 wolnych miejsc
  • Grupa popołudniowa: 12 wolnych miejsc

Osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie dokumentów i złożenie ich w sekretariacie Przedszkola w ww terminie.

Grupy 5 godzinny poranny świadczy swoje usługi w godzinach 7.30-12.30, natomiast oddział 5 godzinny popołudniowy w godzinach 12.30-17.30. W oddziałach 5 godzinnych rodzice nie płacą za pobyt dziecka w placówce. Drugie śniadanie/podwieczorek rodzice przygotowują w domu.

Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w formie papierowej, nie należy logować się na stronie rekrutacyjnej.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na naszej stronie w zakładce „Artykuły i pliki dla rodzica”

Zadania z języka angielskiego

Informujemy, że zadania i ćwiczenia z zajęć języka angielskiego umieszczone zostały w zakładce Artykuły i pliki dla rodziców

Kącik logopedyczny

Drogi przedszkolaku przesyłam Ci linki do ćwiczeń logopedycznych:

https://wordwall.net/pl/resource/1618372   https://wordwall.net/pl/resource/1335753/%c4%87wiczenia-oddechowe

Teraz kilka ćwiczeń przygotowujących do wymowy głoski R:   https://wordwall.net/pl/resource/6967334   https://wordwall.net/pl/resource/10745437   https://wordwall.net/pl/resource/8393766     https://wordwall.net/pl/resource/8393645

Głoski szumiące i syczące – ostatnie 2 ćwiczenia:   https://wordwall.net/pl/resource/1681320     https://wordwall.net/pl/resource/1753383

Informacje na temat połykania infantylnego . Instrukcja do pracy w domu https://www.logodob.pl/9-warto-wiedziec/21-infantylny-niemowlecy-sposob-polykania

169994974_177515880877081_7550424826708737481_n 170313054_495208921889506_31978176757501329_n 102347896_1613214722180590_8802105791738806272_n

Dobrej zabawy ! Pozdrawiam , logopeda Dagmara Wykowska

dot. zapewnienia opieki dziecku w okresie 29.03.21-9.04.21

Szanowni Państwo,
aby Przedszkole mogło zapewnić opiekę Państwa dzieciom, rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie, w którym zapewnią, że realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 bądź są zatrudnieni w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, jednostce  organizacyjnej pomocy społecznej, ogrzewalni i noclegowni, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub jednostkach systemu oświaty.
Wzór oświadczenia, które należy wypełnić:

Informacja

Informujemy, że od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021 przedszkole jest zamknięte, przechodzimy w tryb pracy zdalnej. 

Informujemy, że od dnia 9 kwietnia do 18 kwietnia 2021 przedszkole jest nadal zamknięte,

Informacje dotyczace edukacji zdalnej będą umieszczane w zakładce poszczególnych grup wiekowych

Dyżur wakacyjny 2021

Uprzejmie informujemy, że dyżur wakacyjny w 2021 r. pełnią:

LIPIEC – Przedszkole nr 2 w Wyszkowie (nr tel. 29 742 44 12)

SIERPIEŃ – Przedszkole Integracyjne nr 4 w Wyszkowie (nr tel. 29 742 58 17)

© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]