Dyżur Wakacyjny !!!

DYŻUR WAKACYJNY

1. Przedszkolem dyżurującym w lipcu jest Przedszkole nr 9, w sierpniu Przedszkole nr 1.

2. Dyżur odbywa się zgodnie z wytycznymi GIS i procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówkach.

3. Przedszkola w okresie wakacyjnym czynne są w godzinach 7.30-16.30.

4. Do macierzystego przedszkola w terminie do 10.06.2020 (ostateczny termin zgłoszenia), godz. 15.00 należy dostarczyć następujące dokumenty:

* kartę zgłoszenia dziecka na dyżur

karta-zapisu-na-dyzur-wakacyjny-2019

* deklarację rodzica w związku z pandemią COVID-19

* oświadczenie rodzica w związku z pandemią COVID-19

OŚWIADCZENIA DO PROCEDUR

* potwierdzenie przelewu opłaty za zadeklarowany okres pobytu dziecka w okresie wakacyjnym w przedszkolu (informację o kwocie można uzyskać telefonicznie w macierzystej placówce). W tytule przelewu należy wpisać: opłata za dyżur wakacyjny, imię i nazwisko dziecko oraz okres zadeklarowanego pobytu w placówce.

5. Opłaty dokonywane są z góry:

Przedszkole nr 9:

Numery kont:

Opłata za pobyt dziecka  - BS Wyszków 97 8931 0003 0002 1698 2000 0101

Opłata za żywienie - BS Wyszków 70 8931 0003 0002 1698 2000 0102

 

Przedszkole nr 1:

Opłata za pobyt dziecka:

BS Wyszków 82 8931 0003 0002 1715 2039 0001

Opłata za żywienie dziecka:

BS Wyszków 06 8931 0003 0002 1715 2029 0004

6. W przypadku gdy ze względu na reżim sanitarny ww. przedszkola nie będą w stanie zapewnić wystarczającej ilości miejsc, uruchomione zostaną dodatkowe placówki.

7. Ze względu na wciąż trwającą pandemię, bardzo prosimy o przemyślane i ostateczne decyzje. Prosimy pamiętać, że pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących w służbach zdrowia, mundurowych i w handlu.

 

Informacja dla Rodziców, dzieci kończących edukację przedszkolną

Prosimy Rodziców dzieci:

- 6 letnich, kończących edukację przedszkolną i nie zapisanych na dyżur wakacyjny,

- dzieci rezygnujących z uczęszczania do przedszkola w roku szklonym 2020/2021 i nie zapisanych na dyżur wakacyjny,

o dostarczenie do intendenta, w zamkniętej kopercie danych, do dokonania przelewu, zwrotu ewentualnej nadpłaty z opłat za przedszkole.

Dostarczanie dokumentów w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021

 Dostarczanie dokumentów w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021
W celu zapisania dziecka do Przedszkola nr 1 w Wyszkowie należy złożyć wniosek do Dyrektora przedszkola (dokumenty znajdują się w zakładce Dla Rodziców). Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
  1. Preferowany - Wysłać skany lub zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki -p1@wyszkow.eu
  2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki.

Dokumenty do rekrutacji

Dokumenty do rekrutacji uzupełniającej, rozpoczynającej się 01.06.2020 są do pobrania  w zakładce „Dla rodziców”

Przypominamy o opłatach za rytmikę

Szanowni Rodzice!!!
Z powodu zaistniałej sytuacji nie mogę zbierać osobiście opłaty za rytmikę ( za miesiąc styczeń, 1/2 miesiąc luty i 1/2 miesiąc marzec 2020).
Proszę o wpłatę 40 zł ( termin: do 30 maja 2020) na konto:
nr: 96 1020 3802 0000 1502 0032 9888
z dopiskiem: rytmika, nazwisko i imię oraz nazwę grupy dziecka.
Pozdrawiam serdecznie Jolanta Wiśniewska.
© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]