Listy dzieci na nowy rok szkolny 2020/2021

Listy dzieci na nowy rok szkolny 2020/2021 zostały umieszczone w zakładce "GRUPY - INFORMACJE DLA RODZICA" w odpowiednich grupach wiekowych.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 04.06.2020 _ Druga aktualizacja

Informacja dla Rodziców, dzieci kończących edukację przedszkolną

Prosimy Rodziców dzieci: - 6 letnich, kończących edukację przedszkolną i nie zapisanych na dyżur wakacyjny, - dzieci rezygnujących z uczęszczania do przedszkola w roku szklonym 2020/2021 i nie zapisanych na dyżur wakacyjny, o dostarczenie do intendenta, w zamkniętej kopercie danych, do dokonania przelewu, zwrotu ewentualnej nadpłaty z opłat za przedszkole.
© copyright jedyneczka.info 2012
projekt strony: 84.pl [ Wyszków ]